حیدر کرار علی

 


 

حیدر کرار علی

 

کسانی که به فقرا کمک کنند و به خانواده های مستضعف سر بزنند ، زیادند؛ اما آن کسی که اولا این کار را در دوران حکومت و قدرت خود انجام دهد ، ثانیا کار همیشه ی او باشد ، ثالثا به کمک کردن مادی اکتفا نکند؛ برود با این خانواده ، با آن پیرمرد ، با این آدم نابینا ، با آن بچه های صغیر بنشیند ، مانوس شود ، دل آنها را خوش کند فقط امیرالمومنین (ع) است.

"رهبر معظم انقلاب"
۷۵/۱۱/۱۲

____

حاجی رضا شاکرمی
کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر معمولان

____

www.REZA-SHAKARAMY.ir

instagram.com/HAJIREZA_IR